Hoge Gezondheidsraad

De Hoge Gezondheidsraad is het wetenschappelijke adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Zowat 150 jaar ...
verderlezen

NUBEL, de Belgische voedingsmiddelentabel

Het aantal levensmiddelen is enorm groot. In een Belgische supermarkt wordt het aantal voedingsmiddelen in de rekken geschat op 8.000. Niet alle levensmiddelen ...
verderlezen

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding

Eind twintigste eeuw werden de federale ministeries omgevormd tot FOD's, Federale Overheidsdiensten. De administratie, of FOD's zoals ze nu heten, hebben ...
verderlezen

België heeft zijn 'Nationaal Voedings- en Gezondheidsprogramma'

België heeft zijn "Nationaal Voedings- en Gezondheidsprogramma" (NVGP): www.mijnvoedingsplan.be We eten slecht en bewegen te weinig: dat is de weinig ...
verderlezen