Coca-Cola gebruikt de praktijk van de leugen door weglating...

Gevarieerd drinken helpt maar we weten het niet

Als voldoende drinken zo belangrijk is, drinkt de Belg dan voldoende en hoe doet hij dat? 85% van de Belgen denkt alvast dat we voldoende drinken. De Belgische Voedselconsumptiepeiling toont aan dat dit alleen maar geldt als we alle niet-alcoholische dranken in beschouwing nemen. Wanneer enkel de dranken uit de basis van de voedingsdriehoek (water, koffie, thee, ongesuikerde of light frisdrank) worden bekeken, drinkt slechts 25% van de Belgen ouder dan 15 genoeg.

Gevarieerd drinken heeft dus een aantoonbaar gunstig effect op onze dagelijkse vochtinname. Dat inzicht heeft de Belgen nog onvoldoende bereikt: nauwelijks de helft (49%) gaat akkoord met de stelling dat variatie in wat we drinken een positief effect heeft op onze dagelijkse vochtinname.

Opvallend: 30% van de Belgen denkt dat alcoholische dranken kunnen bijdragen aan onze dagelijkse vochtinname. Alcoholische dranken vormen nochtans een aparte categorie vanwege hun lager watergehalte en het dehydraterende effect van de alcohol."

Van het feit dat de Belgen met enkel water drinken hun lichaam onvoldoende zouden hydrateren en louter door het (aanvullend) drinken van koolzuurhoudende en gesuikerde dranken tot een volledige hydratering komen, maakt Coca-Cola gebruik om het belang van gevarieerd drinken voor een betere hydratering te onderstrepen. Dat is FOUT, want water alleen volstaat ruimschoots voor de hydratering wanneer mensen er genoeg van drinken!

Coca-Cola misleidt de consumenten door ze te laten geloven dat koolzuurhoudende en gesuikerde dranken drinken helpt voor een betere hydratering terwijl water drinken heel eenvoudig al volstaat.

Daar komt nog bij dat Coca-Cola beweert dat ze "alle beschikbare data en aanbevelingen over ons drinkgedrag verzameld hebben in een publicatie “De plaats van dranken in de voeding van de Belgen (pdf)", wat de indruk wekt dat er officiële aanbevelingen bestaan die het consumeren van hun producten aanmoedigen.

Het komt erop neer dat Coca-Cola een misleidende commerciële praktijk (onder het mom van een gezondheidsadvies) toepast om de consumenten tot het drinken van dranken van hun merk te bewegen.

De omschrijving van die praktijk in de wet op de handelspraktijken is letterlijk als volgt:

"Als misleidend wordt beschouwd een handelspraktijk die gepaard gaat met onjuiste informatie of, zelfs als de informatie feitelijk correct is, de consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of kan bedriegen ten aanzien van één of meer van de in het tweede lid aangehaalde elementen en de consument er toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. (Art. 94/6. § 1)."

Maar Coca-Cola zegt niets over de suikers en additieven die hun dranken bevatten.

Deze commerciële praktijk kan ook beschouwd worden als een misleidende weglating omdat er nergens vermeld wordt dat voldoende water drinken volstaat voor een goede hydratering.

Op die manier verdoezelt (verzwijgt) Coca-Cola zeer belangrijke informatie.

En Coca-Cola is daarmee niet aan zijn proefstuk.

Het OIVO heeft een klacht ingediend bij de minister van Volksgezondheid en bij de minister van Consumentenbescherming.