Zou het kunnen dat je hooikoorts hebt?

Wat is hooikoorts?

Wat vaak "hooikoorts" genoemd wordt, is in feite een neusontsteking ten gevolge van een allergische reactie op pollen in de lucht. Het is dus eigenlijk geen echte "koorts", maar een pollenallergie...

Deze aandoening steekt de kop op tijdens de seizoenen waarin de planten (bomen of kruiden) hun pollen verspreiden (van april tot september). Het immuunsysteem van sommige mensen reageert heel sterk op het contact met die pollen in de lucht en scheidt histamine af, de stof die verantwoordelijk is voor de ontsteking van de slijmvliezen in de luchtwegen. Op de piekmomenten in het seizoen kan 1 m³ lucht tot 500 pollenkorreltjes bevatten! Maar de kwalijke effecten van hooikoorts beginnen al zodra de concentratie pollen in de lucht een gemiddelde drempel bereikt (die verschilt naar gelang van de soort) van 10 à 20 pollenkorrels per m³ lucht!

Het komt maar eerder zelden voor dat deze allergie zich vóór de leeftijd van 5 jaar manifesteert. Meestal gebeurt dat tussen de leeftijd van 8 en 20 jaar. Er wordt aan een genetische voorbestemming voor allergische neusontsteking gedacht omdat die in sommige families zo opvallend veel frequenter voorkomt.

De symptomen van hooikoorts zijn:

 • jeuk en een prikkend gevoel aan de ogen, de neus, de keel en het verhemelte;
 • veel, hard, herhaaldelijk en oncontroleerbaar niezen;
 • verstopte neus, loopneus, ademhalingsmoeilijkheden (ademtekort, fluitende ademhaling, hoestbuien…);
 • rode, gezwollen en tranende ogen, bindvliesontsteking;
 • hoofdpijn, slapeloosheid, vermoeidheid;
 • geen koorts.

In bepaalde gevallen kunnen complicaties optreden: astma, neuskeelholte-ontsteking, polyposis nasalis (aanwezigheid van poliepen), sinusitis, anafylactische shock...


Preventie

De eerste stap is het type (of de types) pollen of andere stof(fen) identificeren dat (die) aan de basis ligt (liggen) van de allergische reactie. Huidtests door een allergoloog, aangevuld met een omstandige vragenlijst, kunnen de "schuldige(n)" helpen identificeren.

Als dat is vastgesteld, moeten gevoelige personen proberen om zoveel mogelijk elk contact met de allergieverwekkende stof(fen) te vermijden. Als het om hooikoorts gaat, kan een pollenkalender van groot nut zijn. Zulk een kalender geeft informatie over het pollengehalte in een bepaalde streek en tijdens een bepaalde periode. In een gewoon jaar geven de bomen hun pollen af van januari tot mei, de kruidachtigen van mei tot juli en de grasachtigen van juli tot oktober. Je kunt vanzelfsprekend maar moeilijk gedurende die hele periode binnen blijven. Gelukkig kunnen bepaalde weerfactoren tijdelijk soelaas brengen: regen, bijvoorbeeld, doet de pollen aan de grond plakken en wind blaast ze verder uiteen (lagere concentratie).


Nog enkele tips

 • Laat je ramen tijdens het pollenseizoen zoveel mogelijk dicht. Sluit ook de raampjes van de auto en laat de ventilatie af staan.
 • Rijd het gras niet af en blijf uit de buurt van pas gemaaide gazons.
 • Probeer de jeuk te verdragen en begin niet in je ogen of aan je neus te wrijven: dat zal de symptomen alleen maar erger maken.
 • Stofzuig het huis regelmatig: huisstof maakt de symptomen van hooikoorts erger.
 • Houd kleren die je buiten gedragen hebt, weg uit je slaapkamer.
 • Droog je was niet in open lucht.
 • Neem antihistaminemiddelen in vóór elke uitstap naar het platteland. Voorzie ook papieren zakdoeken, oogspoelmiddel en vochtige doekjes om de irritatie aan je ogen te verzachten.
 • Zet een zonnebril op als je naar buiten gaat.

Als de allergie goed geïdentificeerd is, kun je aan een behandeling beginnen denken die je gevoeligheid doet afnemen. Het principe daarvan is het volgende: over een periode van drie tot vijf jaar krijgt de patiënt almaar grotere doses van de allergieverwekkende stof toegediend om zo de tolerantiedrempel van zijn organisme te verhogen en de gevoeligheid voor de betreffende pollen af te zwakken. Zulk een behandeling mag toegepast worden vanaf de leeftijd van 5 of 6 jaar. De kans op succes bedraagt 75%.

Pollenkalender